IATSA Platforma Ştefăneşti
  

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare S.C. IATSA PLATFORMA ŞTEFĂNEŞTI S.AS.C. IATSA PLATFORMA ŞTEFĂNEŞTI S.A, titular al proiectului „Vopsitorie”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Argeş, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, fără evaluarea impactului pentru proiectul „Vopsitorie”, propus a fi amplasat în judeţul Argeş, oraş Ştefăneşti, sat Valea Mare – Podgoria, strada DN7 Bucureşti-Piteşti, km 110.

1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Agenţiei pentru Protecţia Mediului Argeş, str. Egalităţii, nr. 50A, cod poştal 110019, tel. 0248213099 în zilele de luni-vineri, între orele 8-16, precum şi la urmatoarea adresă de internet : apmag.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 03.04.2014.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul autorităţii competente pentru protecţia mediului APM Argeş, str. Egalităţii, nr. 50A, cod poştal 110019, precum şi la următoarea adresă de e-mail office@apmag.anp.ro, în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ, până la data de 09.04.2014.